Rapportering

Brug for hjælp?

Find svar og gode råd her:

Rapportering

Producenter og importører:

Som producent eller importør skal I betale pant og driftsgebyr for hvert enkelt produkt, I sælger eller udleverer på det danske marked. Hvis I ikke har valgt at betale forud for jeres pant og gebyrer, som det er muligt ved selvklæbende pantetiketter,  skal I skal I derfor rapportere salgsmængderne for alle jeres tilmeldte produkter, så vi kan opkræve korrekt pant og driftsgebyr, 

Salgsrapportering - både engangsemballager og genpåfyldelige

Har I produkter i engangsemballage med sekundær mærkning, kan I vælge mellem:

  1. Ingen rapportering, hvor I i stedet betaler allerede ved køb af pantetiketter
  2. Detaljeret rapportering for hver kalendermåned

Har I produkter i genpåfyldelig emballage kan I vælge mellem:

  1. Lempet rapportering hver kalendermåned, hvis I sælger under 20 millioner genpåfyldelige emballager pr. år
  2. Detaljeret rapportering for hver kalendermåned
Har I kun glas, kan I efter nærmere regler vælge mellem:
  1. Lempet rapportering for hver kalendermåned, hvis I sælger under 1 million engangsemballager af glas om året
  2. Detaljeret rapportering hver kalendermåned.

Retur-rapportering - kun genpåfyldelige emballager

For genpåfyldelige emballager skal I også rapportere, hvor mange emballager I tager retur. Det skal I altid gøre på et detaljeret niveau hver kalendermåned. Rapportering af returtagning bruger vi til at udbetale håndteringsgodtgørelse til butikker for sortering af genpåfyldelige flasker.

Mellemhandlere og distributører:

Som mellemhandler skal I rapportere jeres salgs- og returmængder af genpåfyldelige emballager.
Jeres rapportering af salg og retur er nødvendig for, at vi kan opkræve det rigtige gebyr hos producenten/importøren - og for at sikre, at jeres kunder, dvs. butikker, kan få udbetalt korrekt håndteringsgodtgørelse.

Som distributør skal I rapportere jeres salgsmængder af engangsemballage - og jeres salgs- og returmængder af genpåfyldelige emballager.
Rapporteringen er nødvendig for, at vi kan opgøre og udbetale korrekt håndteringsgodtgørelse til distributørens butikker.

Ændring af rapporteringsform

I kan ændre jeres rapporteringsform, hvis I har mulighed for at vælge mellem flere rapporteringsformer.

Hvis I ønsker at ændre rapporteringsform, skal I kontakte vores økonomiafdeling på telefon: 43 32 32 32 eller på mail til: [email protected].

Læs mere om rapportering

Som producent eller importør skal I betale pant og driftsgebyr for hvert enkelt produkt, I sælger eller udleverer på det danske marked. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve korrekt pant og driftsgebyr, skal I derfor, i visse tilfælde, rapportere salgsmængderne for alle jeres tilmeldte produkter.

For produkter i engangsemballager med primær mærkning skal I:  
Rapportere jeres salg hver 4. uge på et detaljeret niveau
Har I kun glas, kan I efter nærmere regler vælge mellem:
1.    Lempet rapportering hver 4. uger, hvis I sælger under 1 million engangsemballager af glas om året
2.    Detaljeret rapportering hver 4. uge.
Læs mere om rapportering af produkter i primært mærkede emballager

For produkter i engangsemballage med sekundær mærkning kan I vælge mellem:
1.    Ingen rapportering
2.    Detaljeret 4-ugers rapportering
Læs mere om rapportering af produkter i sekundært mærkede emballager
For produkter i genpåfyldelig emballage kan I vælge mellem:
1.    Lempet rapportering hver 4. uger, hvis I sælger under 20 millioner genpåfyldelige emballager pr. år
2.    Detaljeret rapportering
For genpåfyldelige emballager skal I også rapportere hvor mange emballager I tager  retur. Det skal altid foregå på et detaljeret niveau hver 4. uge. Rapportering af returtal bruger Dansk Retursystem A/S til at udbetale den rette håndteringsgodtgørelse til butikker for sortering af genpåfyldelige flasker.
Læs mere om rapportering af produkter i genpåfyldelige flasker.