Omkostninger

Brug for hjælp?

Find svar og gode råd her:

Omkostninger 

Jeres første emballagetilmelding i et kalenderår koster 2.000 kr - eksklusiv moms (emballagetilmeldings-gebyr). Øvrige tilmeldinger det samme kalenderår er gratis. Hvis I ikke tilmelder nye  drikkevarer (GTINs) i de efterfølgende kalenderår, så forsætter allerede tilmeldte GTINs uden ekstraberegning. Først ved tilmelding af nye GTINs, vil I blive opkrævet et nyt emballagetilmeldingsgebyr på 2000 kr eksklusiv moms.

 Dertil kommer omkostninger til pant og driftsgebyrer for det pågældende drikkevareprodukt.

Driftsgebyr

Et drikkevareprodukt skal altid bære sin egne omkostninger i pantsystemet. 

Hvis I vælger at rapportere jeres solgte drikkevareprodukt, sker betalingen månedsvis for hver enkelt solgt emballage ud fra jeres rapportering af det faktiske salg. Hvis I vælger dat kjøbe selvklæbende pantetiketter fra Dansk Retursystem skal I derimod betale for jeres pantetiketter på forhånd.

For genpåfyldelige flasker skal I kun betale driftsgebyr for salg til butikker  - dvs. steder, hvor drikkevarerne typisk drikkes et andet sted, end hvor de er købt. Modsat fx restauranter, hvor de typisk drikkes på stedet.

Gennemsnitsgebyrer

I skal som udgangspunkt betale gebyrer månedsvis for hver enkelt solgt emballage. Det gør I ud fra rapportering af jeres salg.

Har I produkter med  sekundær mærkning (selvklæbende pantetiket), kan I vælge at lade være med at rapportere og betale gennemsnitsgebyrer i stedet.

Læs mere om gebyrer

Sikkerhedsstillelse

Hvis I tilmelder jer med primær mærkning, hvor pantmærket trykkes direkte på emballagens primære etiket, stiller Dansk Retursystem krav om en bankgaranti eller anden form for sikkerhedsstillelse. Vi kontakter jer om sikkerhedsstillelsen, når vi har modtaget jeres anmodning om tilmelding.

I skal stille sikkerhed, før vi kan færdigbehandle jeres tilmelding. I skal også være opmærksomme på, at tilmelding med primær mærkning kan falde bort, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes.

Læs mere om sikkerhedsstillelse.

(opdateres så snart gebyrerne er godkendt)
X