Tilmeld emballager

Brug for hjælp?

Find svar og gode råd her:

Tilmeld emballager

Når I har tilmeldt jeres virksomhed som producent/importør, og I har modtaget et tilmeldingsbevis fra Dansk Retursystem A/S, kan I tilmelde jeres produkter og emballager.

I tilmelder jeres produkter ved at udfylde en emballagetilmelding. Det kræver et login, som I automatisk får, når I tilmelder jeres virksomhed.

Start tilmelding af emballager i god tid

Det er altid en god ide at kontakte Dansk Retursystem A/S i god tid, inden I vil producere eller importere jeres produkter. Der kan være forhold omkring mærkning, som skal afklares, før jeres produkt kan blive tilmeldt.

Læs mere om tilmelding af emballager

Vigtigt før I tilmelder emballager

Vi anbefaler, at I læser vores hjemmeside om mærkning og tilmelding af jeres emballager, før I går videre.

Om engangsemballage

Om genpåfyldelige emballager

Se layout af etiket

Send 2 emballager - under opbygning

Krav om sikkerhedsstillelse

Hvis I tilmelder jeres produkter til  primær mærkning, stiller Dansk Retursystem A/S krav om en bankgaranti eller en anden form for sikkerhedsstillelse.

Vi kontaker jer om sikkerhedsstillelse. I er nødt til at stille sikkerhed, inden vi kan færdigbehandle jeres tilmelding. 

I skal også være opmærksomme på, at tilmelding til primær mærkning kan falde bort, hvis betingelserne for primær mærkning ikke overholdes.

Læs mere om sikkerhedsstillelse 

Hvornår må I markedsføre/importere

Når vi har godkendt jeres tilmelding af et produkt, bliver de relevante data indlæst i butikkernes returautomater, og I modtager et emballagetilmeldingsbevis.

I kan tidligst begynde at importere, sælge eller udlevere et produkt, når I har modtaget et emballagetilmeldingsbevis.

Her kan I læse mere om producenters og importørers ansvar i forhold til mærkning og import

Nytilmelding af et produkt

Vær opmærksom på, at alle ændringer af jeres produkter og emballager kan betyde, at I skal nytilmelde produkterne eller emballagerne. Læs mere om hvilke ændringer, der kræver en ny tilmelding.

Særlige tilmeldinger

I har særlige muligheder for tilmeldinger, som efter bestemte betingelser giver jer mulighed for visse ændringer uden nytilmelding.

Læs mere om særlige tilmeldinger.

Dansk Retursystem A/S står til rådighed med hjælp og rådgivning i forbindelse med emballagetilmelding.

Kontakt Support.

Gå til emballagetilmelding (kræver login)