Rapportering

Brug for hjælp?

Find svar og gode råd her:

Rapportering

Læs mere om rapportering til Revisionsinsttuttet på vores hjemmeside.


Som producent eller importør skal I betale pant og driftsgebyr for hvert enkelt produkt, I sælger eller udleverer på det danske marked. For at Dansk Retursystem A/S kan opkræve korrekt pant og driftsgebyr, skal I derfor, i visse tilfælde, rapportere salgsmængderne for alle jeres tilmeldte produkter.

For produkter i engangsemballager med primær mærkning skal I:  
Rapportere jeres salg hver 4. uge på et detaljeret niveau
Har I kun glas, kan I efter nærmere regler vælge mellem:
1.    Lempet rapportering hver 4. uger, hvis I sælger under 1 million engangsemballager af glas om året
2.    Detaljeret rapportering hver 4. uge.
Læs mere om rapportering af produkter i primært mærkede emballager

For produkter i engangsemballage med sekundær mærkning kan I vælge mellem:
1.    Ingen rapportering
2.    Detaljeret 4-ugers rapportering
Læs mere om rapportering af produkter i sekundært mærkede emballager
For produkter i genpåfyldelig emballage kan I vælge mellem:
1.    Lempet rapportering hver 4. uger, hvis I sælger under 20 millioner genpåfyldelige emballager pr. år
2.    Detaljeret rapportering
For genpåfyldelige emballager skal I også rapportere hvor mange emballager I tager  retur. Det skal altid foregå på et detaljeret niveau hver 4. uge. Rapportering af returtal bruger Dansk Retursystem A/S til at udbetale den rette håndteringsgodtgørelse til butikker for sortering af genpåfyldelige flasker.
Læs mere om rapportering af produkter i genpåfyldelige flasker.