Ordliste emballageregistrering Dansk Retursystem

Brug for hjælp?

Find svar og gode råd her:

Ordliste

Nedenfor finder I en forklaring på brugte fagudtryk - i alfabetisk orden.
Udtryk markeret med * kan findes andet sted i listen.

Bekendtgørelse: Miljøstyrelsens bekendtgørelse om pant på og indsamling mv. af emballager til visse drikkevarer. Bekendtgørelsen beskriver retningslinjerne for drift af det danske pant- og retursystem. Se hele bekendtgørelsen.

Butik: Erhvervsdrivende, der markedsfører drikkevarer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder også mellemhandlere* med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer.

Distributør: Centrallager eller anden virksomhed, der videresælger drikkevarer i emballager til egne butikker eller modtager tomme emballager fra disse. En distributør kan ikke samtidig være en mellemhandler*.

Driftsgebyr: Det danske pant- og retursystem er finansieret af gebyrer, som producenter og importører, skal betale for hver enkelt emballage med pantbelagte drikkevarer, de sælger, udleverer eller på anden måde overdrager på det danske marked. Gebyrerne kan enten betales som gennemsnitsgebyr* eller driftsgebyr. Driftsgebyr betales hver 4. uge for hver enkelt solgt emballage ud fra en specifik rapportering af det faktiske salg. Se oversigt over driftsgebyrer.

EAN-stregkode: Et EAN-stregkodesymbol benyttes til elektronisk identifikation af et produkts GTIN* (tidligere EAN).

Emballagetilmeldingsgebyr: Et gebyr på kr. 2000, som importører og producenter betaler til Dansk Retursystem A/S ved tilmelding af emballager. Beløbet betales ved første tilmelding af en emballage i et kalenderår og dækker alle efterfølgende emballagetilmeldinger i samme år.

Emballagetype: Emballager til drikkevarer, der er fremstillet af samme materiale, og som har samme volumen, nøjagtig samme ydre diameter, højde og form.

Engangsemballage: Emballage til drikkevarer, som ikke er beregnet til genbrug ved genpåfyldning.

Genanvendelse: Enhver nyttiggørelse af brugte materialer til nye produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Fx omsmeltning af brugte dåser og flasker til nye dåser og flasker. Læs mere om miljø i Dansk Retursystem A/S.

Genbrug: Enhver handling, hvor emballage, som er udformet med henblik på i sin levetid at kunne genpåfyldes eller på anden måde genbruges til samme formål, som den er udformet til.

Gennemsnitsgebyr: Det danske pant- og retursystem er finansieret af gebyrer, som producenter og importører, skal betale for hver enkelt emballage med pantbelagte drikkevarer, de sælger, udleverer eller på anden måde overdrager på det danske marked. Gebyrerne kan enten betales som driftsgebyr* eller gennemsnitsgebyr. Gennemsnitsgebyrer er et gennemsnitsgebyr inden for hver pantgruppe (A, B eller C) og hver materialegruppe (aluminium, stål, plast og glas). Gennemsnitsgebyrer betales ved køb af pantetiketter sammen med pant og fremstillingsomkostninger inden pantetiketterne udleveres. Gennemsnitsgebyrer omfatter ikke genpåfyldelige flasker.
Se oversigt over gennemsnitsgebyrer.   (opdateres så snart gebyrerne er godkendt)

Genpåfyldelig emballage: Emballage til drikkevarer, som ved genpåfyldning genbruges flere gange. og som derfor tages retur fra forbrugere. Det er producenten som indsamler genpåfyldelig emballage hos de handlende.

GTIN: Global Trade Item Number, tidligere EAN-varenummer, findes under stregkoden. Et nummer med 8 eller 13 cifre, der består af et GTIN-præfiks (landekode), et virksomhedsreferencenummer, et varereferencenummer samt et kontrolciffer til identifikation af de enkelte varer. Et GTIN-12 (tidligere UPC-varenummer) kan anvendes i stedet for et GTIN.

Håndteringsgodtgørelse: Tilskud som Dansk Retursystem A/S yder til butikker* for sortering og klargøring af returtaget emballage. Læs mere om håndteringsgodtgørelse

Importør: En virksomhed, som fremstiller eller tapper drikkevarer i emballage i Danmark. Produkterne markedsføres* i Danmark.

Markedsføring: Med markedsføring forstås enhver form for erhvervsmæssig anvendelse som fx salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg herunder i restaurationer, butikker, liberale erhverv, på lagre, mobile lagre, auktionshuse, festivaler, til egne medarbejder, ombord på indenrigsfly i Danmark og via internettet m.fl.

Mellemhandler: Grossist eller anden virksomhed, som ikke er en butik*, men markedsfører* drikkevarer til distributører*, andre mellemhandlere* eller butikker, kontorer, restauranter og andre virksomheder, der sælger eller på anden måde overdrager drikkevarer til forbrugere. Læs Manual for mellemhandlere

Pantafregning: Enhver, der markedsfører pantbelagte drikkevarer, skal opkræve pant for emballagen ved salg, udlevering eller overdragelse.

Pantbekendtgørelse: Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer, som Dansk Retursystem A/S arbejder efter. Læs pantbekendtgørelsen.

Pantbelagte drikkevarer: Med ”pantbelagte drikkevarer” menes de drikkevarer, der indgår i det danske pant- og retursystem. Du kan se en detaljeret liste i bekendtgørelsen.
Overordnet set omfatter bekendtgørelsen følgende produkter:

  • Øl – alkoholindhold over 0,5 % vol.
  • Kulsyreholdige drikkevarer (fx sodavand) – alkoholindhold på 0 - 0,5 % vol.
  • Andre gærede drikkevarer end øl, vin og frugtvin (fx æblecider) – alkoholindhold under 10 % vol.
  • Blandingsprodukter baseret på spiritus, vin eller andre gærede drikkevarer, der er blandet med drikkevarer som fx sodavand, cider, kakao eller juice (fx alkoholsodavand) – alkoholindhold over 0,5 % men ikke over 10 % vol.
  • Ikke kulsyreholdigt vand, drikkeklar limonade, iste m.v. – alkoholindhold på 0,5 % vol. eller derunder

Pantetiket: Selvklæbende etiket med pantmærke*, pantkode* og materialespecifikation eller selvklæbende etiket med pantmærke, pantkode, materialespecifikation og EAN-stregkode* og GTIN*. Pantetiketter bruges ved såkaldt sekundær mærkning.* Kan kun købes hos Dansk Retursystem A/S.

Pantkode: En kode, der indgår som en del af mærkningen for engangsemballager. Pantkoden fungerer som en sikkerhedskode for udbetaling af korrekt pant.

Pantmærke: Det danske pantmærke (pilformet logo) og pantkode er et registreret varemærke®, der ejes af Dansk Retursystem A/S. Pantmærket viser, at engangsemballagen indgår i det danske pant- og retursystem med henblik på genanvendelse. Pantmærket består af et pilelogo med to pile og ordet ’pant’ sammen med bogstaverne a, b eller c – som viser, hvilket pantbeløb, en engangsemballage bærer. Pantmærket rummer også en kode på 5 sorte prikker, der fungerer som sikkerhedskode for den korrekte pantudbetaling.

Primær mærkning: Mærkning af engangsemballage*, hvor pantmærke og stregkode er trykt direkte på emballagen eller på emballagens primære etiket.

Producent: En virksomhed, som fremstiller eller tapper drikkevarer i emballage i Danmark. Produkterne markedsføres* i Danmark.

Produkttype: Emballager til drikkevarer af samme emballagetype og med samme produktnavn, samme indhold og samme GTIN stregkode

Returgruppe: Opdeling af emballager til drikkevarer i seks grupper, som indgår i grundlaget for Dansk Retursystems beregning af håndteringsgodtgørelse*.

Returmodtager: Erhvervsdrivende, som skal tage pantbærende retur, fx en butik.

Revisionsinstituttet A/S (RI): Det registrerede eller statsautoriserede revisionsselskab, som har indgået aftale med Dansk Retursystem A/S om opbevaring, bearbejdning og videregivelse af salgsoplysninger fra udbydere og distributører.

Salgsgruppe: Gruppe af engangsemballager med drikkevarer, som er lavet af det samme materiale og med samme volumenindhold. Gebyret er ens for engangsemballager i samme salgsgruppe.

Salgsrapportering: Udbydere skal rapportere salgsmængder, så Dansk Retursystem kan opkræve de korrekte gebyrer. Da denne type information er konkurrencefølsom, rapporteres salgsmængderne ikke til Dansk Retursystem, men til Revisionsinstituttet, som er et uafhængigt revisionsselskab.

Sekundær mærkning: Mærkning af engangsemballage* med selvklæbende pantetiket*, som kan købes hos Dansk Retursystem A/S.

Stregkode: Se EAN-stregkode.

Udbyder: Producent*, importør*, der markedsfører pantbelagte drikkevarer på det danske marked.

Øvrige erhvervsdrivende: Person eller virksomhed, hvad enten denne er momsregistreret eller ej, der markedsfører* emballager med drikkevarer omfattet af pantbekendtgørelsen.